Liên hệ

          ĐIỆN MÁY KHÁNH NAM

           +ĐC: Số 190 đường Máng Nước –  An Đồng – An Dương – Hải Phòng

             ĐT:0936624515 hoặc 0972616339

              webside :dienmaynamquan.com

               Gmail : nguyen0936624515@gmail.com